Česky English

Financování

Finanční leasing

Financovaný předmět (autobus) je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka (provozovatele). Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Ta má v případě nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj, umožňující využít §185 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto jak povinným, tak havarijním pojištěním. Ve většině těchto pojištění jsou zahrnuty i asistenční služby v EU nebo všech evropských zemích. Při dodržení minimální délky (leasingové) smlouvy je možné leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví. V rámci jednání s leasingovými společnostmi Vám pomůžeme sjednat individuální podmínky šité přímo na míru Vašim možnostem a záměrům, např. individuální průběh splácení s různou výši splátek v průběhu roku.

Zákaznický úvěr

Hlavní výhodou zákaznického úvěru je, že se předmět úvěru stává majetkem zákazníka. To umožňuje daňové odepisovat předmět úvěru od počátku smlouvy. Není zde zákonný limit pro minimální dobu splácení. Splátka úvěru není zatížena DPH. I při volbě pořízení autobusu formou zákaznického úvěru Vám pomůžeme sjednat individuální podmínky šité přímo na míru Vašim možnostem a záměrům.